Coachen vanuit een positieve benadering.

Listen staat voor actief luisteren, het tonen van oprechte interesse en het vermogen om de ander zich zelf te laten zijn.

”Betekenisvol zijn voor de mensen om me heen is waar ik voor sta.”

Tamara Rouette

Na ruim tien jaar werkervaring en een bijzondere zoektocht naar mezelf wist ik waar mijn kracht en passie liggen. Ik ga dat doen waarvan ik gemerkt heb dat ik er goed in ben, waar ik de meeste voldoening uit haal en waarmee ik van toegevoegde waarde ben voor betrokkenen:

het coachen van mensen vanuit een positieve benadering.

Coaching

Kinderen

Houden van jezelf en deze liefde delen met elkaar

Volwassenen

Nog meer in je eigen kracht komen te staan. Wat is er wel i.p.v. niet.

Teams

Zorgen voor positiviteit, verbinding en acceptatie van elkaar.

thin

Gelukslessen

Tijdens mijn gelukslessen staat het emotioneel welbevinden

van het kind centraal. Wat voel ik? Welke gedachten heb ik? Heb ik invloed op mijn voelen en denken? Ook sociale vaardigheden krijgen aandacht. Sociale vaardigheden helpen bijvoorbeeld bij het opbouwen en behouden van sociale contacten en spelen een rol bij het ontstaan van vriendschappen. Het geven van een compliment is een voorbeeld van een sociale vaardigheid.  Het is belangrijk voor een goede ontwikkeling.


Deze lessen zijn in mijn ogen een mooie aanvulling op het

regulier onderwijs. Naast o.a. de vakken rekenen, spelling, taal en schrijven het vak Geluksles. Als een kind beter in zijn vel zit presteert hij/zij ook beter.


De lessen zijn opgebouwd uit theorieën van de positieve psychologie en gezondheid, waarbij de drie pijlers van geluk een basis vormen: Dankbaarheid, Acceptatie & Vertrouwen.

Positieve woorden

Ik wil geluk!