Team coaching

Een team nog beter op elkaar afstemmen, dat kan! Door samen meer positieve momenten te delen, elkaar beter leren te begrijpen, acceptatie en zorgen voor verbinding.

 

Teamcoaching kun je om meerdere redenen inzetten:

  • Cultuurtrajecten, verandertrajecten, fusies en/of overnames;
  • Kwaliteitsverbetering van bestaande processen     
  • Individuele coaching van een medewerker.
  • Teambuilding
De stappen die we hierbij doorlopen zijn:

Cultuurtrajecten, verandertrajecten, fusies en/of overnames.

Binnen organisaties zijn er doorgaans subculturen. Tegelijk is er een gemeenschappelijk belang en resultaat. Door de subculturen kan het zijn dat de communicatie niet optimaal verloopt waardoor het bedrijfsresultaat achter blijft.

 

Er dient gekeken te worden naar: ‘Wat willen we bereiken?’ Gaat het om o.a. klantgerichtheid, kostenreductie, minder uitval, betere afhandeling van klachten, punctualiteit en/of integriteit? Leg de focus op het primaire proces en ga over naar duidelijke acties.

 

Zorg voor openheid om draagkracht te realiseren en een gemeenschappelijk doel om resultaten te behalen, dit zal tevens resulteren in een fijne werksfeer.

Kwaliteitsverbetering van bestaande processen

De optimale werkwijze kun je alleen ontdekken als je op de werkvloer aanwezig bent. Om die reden doe ik actief mee! ‘Goed voorbeeld doet volgen’ is mijn uitgangspunt.

Samen bepalen we de stappen in het proces en die leggen we vast. Hierin hanteer ik de kwaliteitscirkel van Deming: Plan – Do – Check – Act.

Plan

Tijdens deze fase wordt een plan gemaakt hoe we de kwaliteit willen. Hieraan worden acties gekoppeld die SMART zijn.

Do

In deze fase wordt het plan uitgevoerd zoals bedacht. Houd rekening met mogelijk onverwachte observaties en problemen.

Check

Er wordt een analyse gemaakt van het resultaat. Klopten de verwachtingen uit de Plan-fase met wat men tegenkwam in de uitvoering? Wat kan er geleerd worden uit de ervaringen? Wat is er bereikt?

Act

In deze fase denken we na over de wijzigingen die aangebracht moeten worden in een volgende cyclus.

Individuele coaching van een medewerker

Ik stel vragen, luister en ben direct in mijn communicatie. Vanuit de positieve gezondheid en psychologie kijk ik samen met de medewerker naar hem/haar in zijn totaliteit. Het uitgangspunt is: Wat is er wel in je werk en waar wil je nog meer van? Het doel is de medewerker in zijn kracht te zetten dat ervoor zorgt dat hij/zij optimaal kan functioneren.

 

Om de medewerker in zijn kracht te zetten dient er een verband gelegd te worden tussen wat zit er in de weg en waar ben je sterk in. Hierbij is actie vanuit de

medewerker vereist.

Teambuilding

Samen doelen bereiken en uitdagingen trotseren. Een goede samenwerking ontstaat niet alleen op de werkvloer en daarom zijn teambuilding activiteiten een effectieve manier om het groepsgevoel te versterken. Door buiten de

comfortzone te stappen leren collega’s elkaar op een nieuwe manier kennen.

 

Het organiseren van een teambuilding uitje zorgt voor een positief effect op de werkvloer. Met de activiteiten wordt er vertrouwen opgebouwd wat kan leiden tot een plezierige werkomgeving. Want niet alleen tijdens het uitje ben je een team, maar ook op het werk!


Deze worden op maat gemaakt.

Ik wil geluk!