Kind coaching

Leren dat je mooi bent zoals je bent. Als je leert van jezelf te houden, dan sta je vanzelf sterker in je schoenen en voel je je lekkerder. Je bent het waard!

 

Ook het delen van je gevoel met anderen kan je helpen om jezelf nog meer te ontwikkelen. Het emotioneel welbevinden bevorderen door een positieve mindset te creëren en rust te vinden in jezelf. Ik ben ervanovertuigd dat dit bijdraagt aan een gezondere ontwikkeling.


In mijn coaching werk ik vanuit een holistische benadering, dit houd in dat ik kijk naar het totale zijn van een kind. Het kind staat centraal tijdens de coaching.  

Tools

Er worden verschillende tools gebruikt die ervoor zorgen dat het kind in zijn kracht komt te staan en in verbinding met zichzelf. Bij tools kun je denken aan visualisaties, één op één opstelling, tekenen, kleien, schrijven, ademhalingsoefeningen. Het is erop gericht om op een positieve en creatieve manier inzicht te krijgen in de uitdagingen waarmee het kind om dient te gaan in zijn dagelijkse leven bijvoorbeeld: pestgedrag, verminderd zelfvertrouwen, echtscheiding.

Een coachtraject heeft de volgende stappen:

Intake

Invullen van een vragenlijst.

Gesprek ouders

Een gesprek met de ouders waarin het doel van de coaching besproken wordt.

Gesprek samen

Een gesprek met ouders en kind of alleen het kind waarin het kind mag vertellen

waarom hij/zij naar mij toekomt.

Gesprek kind

Gesprekken met het kind, waarin er tools worden aangedragen en het kind kiest welke passend

voor hem/haar zijn.

Evaluatie

Tussentijds

evalueren met ouders, hierin wordt alleen besproken wat het kind wilt delen.

Afronding

Afronding traject

De duur is afhankelijk van het gene het kind te delen heeft. Over het algemeen zijn coachtrajecten niet van lange duur, maar betreft het een aantal sessies.

Na een kortdurend coachtraject kan kind en ouders ‘zelf’ weer verder.

Ik wil geluk!